Notariaat

  1. Laatst bijgewerkt op

Verlijden van een notariële akte op post


Residenten in de Democratische Republiek Congo en de Republiek Congo kunnen zich wenden tot de bevoegde post voor het verlijden van een notariële akte. De notaris in België wordt verzocht om de FOD Buitenlandse Zaken te contacteren

Bijkomende informatie over het notariaat in België is beschikbaar op de website www.notaris.be

In het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19 is het sedert 04 mei 2020 mogelijk dat de burger een digitale volmacht verleent aan een vertrouwenspersoon of aan een notariële medewerker zodat die laatste een koopakte, een schenkingsakte of een andere notariële akte, in zijn/haar plaats, kan ondertekenen bij een Belgische notaris. Het is evenwel vereist dat de burger/volmachtgever, die zich kan bevinden in binnen- of buitenland, beschikt over een aansluiting op het internet, een elektronische identiteitskaart met de juiste pincode en kaartlezer of de app “itsme”. Met die tools kan de burger dan een digitale volmacht geven aan een notariële medewerker of aan een vertrouwenspersoon in België die de akte vervolgens in zijn/haar plaats zal ondertekenen. Klik hier voor meer details (PDF, 376.39 KB)