Ambassade en Consulaten van het Koninkrijk België in de Democratische Republiek Congo
Home Onze diensten Een afspraak maken op de ambassade

Een afspraak maken op de ambassade

Burgerlijke stand en legalisatie? Maak een afspraak op de ambassade

Voor een afspraak bij de burgerlijke stand (attest, paspoort, etc.) gelieve eerst de consulaire rubrieken van deze website te raadplegen en daarna een afspraak te maken aan het loket.

Voor een afspraak bij de dienst legalisatie nodigen wij u uit om eerst de betrokken webpagina in detail te overlopen waarop u eveneens een afspraak kan maken.

  • Belgen ingeschreven in de bevolkingsregisters van de Ambassade mogen hun legalisatie-aanvragen toevoegen aan hun afspraak voor een andere dienstverlening en indienen  tijdens de openingsuren van het loket Burgerlijke Stand/Nationaliteit. 
  • Alle andere klanten (niet-Belgen; Belgen die elders ingeschreven zijn) moeten voor hun legalisatie een aparte afspraak nemen (niet toevoegen aan een andere dienstverlening aan het loket Burgerlijke Stand/Nationaliteit). Hun dossier wordt enkel aanvaard (op afspraak) tijdens de openingsuren van het loket legalisaties.Indien u zich toch desondanks toch aanbiedt met een legalisatie tijdens een afspraak voor een andere dienstverlening, zal uw afspraak voor het onderdeel legalisatie zonder voorwerp verklaard worden en zal het u niet toegestaan worden om uw legalisatieaanvraag in te dienen. 

Visumaanvraag? Bezoek de website van het CEV

De loketten op de ambassade behandelen geen visumaanvragen. Gelieve de website van het Centre européen des visas (CEV) te bezoeken om een visumaanvraag in te dienen. 

 

Wachttijden afspraak en behandeling op de Ambassade van België in Kinshasa

Le temps d'attente pour un rendez-vous est actuellement (décembre 2020) de

 

De wachttijd voor een afspraak bedraagt momenteel (december 2020)

Etat civil

1 jour

Burgerlijke stand

1 dag

Légalisation

6 semaines

Legalisatie

6 weken

Le temps d'attente varie selon la saison.

Tenez compte des temps d'attente suivants:

 

Afhankelijk van het seizoen schommelt de wachttijd.

Houdt rekening met de volgende wachttijden:

Etat civil

2 jours

Burgerlijke stand

2 dagen

Légalisation

Novembre, décembre, juillet, aout: 4 semaines

Autres mois: 6 semaines

Legalisatie

November, december, juli, augustus: 4 weken

Andere maanden: 6 weken

 

Le délais de traitement indicatif d’un dossier introduit est

 

De indicatieve behandeltijd van een ingediend dossier bedraagt

Légalisation

10 jours (+ 4 semaines en cas d’enquête)

Legalisatie

10 dagen (+ 4 weken indien enquête gevoerd wordt)

Passeport biométrique

10 jours

Biometrisch paspoort

10 dagen

Passeport provisoire

1 jour

Voorlopig paspoort

1 dag

Attestations consulaires et certificat de vie

1 jour

Consulaire attesten en Levensbewijzen

1 dag

CNEM

1 semaine

AGHB

1 week

Acte reconnaissance

1 mois (dossier complet)

Erkenningsakte

1 maand (compleet dossier)

Acte nationalité

1 mois (dossier complet)

Nationaliteitsakte

1 maand (compleet dossier)

Acte notarié

2 semaines

Notariële akte

2 weken