Ambassade en Consulaten van het Koninkrijk België in de Democratische Republiek Congo
Home Onze diensten Een afspraak maken op de ambassade

Een afspraak maken op de ambassade

Burgerlijke stand en legalisatie? Maak een afspraak op de ambassade

Voor een afspraak bij de burgerlijke stand (attest, paspoort, etc.) gelieve eerst de consulaire rubrieken van deze website te raadplagen en daarna een afspraak te maken aan het loket.

Voor een afspraak bij de dienst legalisatie nodigen wij u uit om eerst de betrokken webpagina in detail te overlopen waarop u eveneens een afspraak kan maken.

Visumaanvraag? Bezoek de website van het CEV

De loketten op de ambassade behandelen geen visumaanvragen. Gelieve de website van het Centre européen des visas (CEV) te bezoeken om een visumaanvraag in te dienen. 

 

Wachttijden afspraak en behandeling op de Ambassade van België in Kinshasa

Le temps d'attente pour un rendez-vous est actuellement (novembre) de

 

De wachttijd voor een afspraak bedraagt momenteel (november)

Etat civil

2 jours

Burgerlijke stand

2 dagen

Légalisation

4 semaines

Legalisatie

4 weken

Le temps d'attente varie selon la saison.

Tenez compte des temps d'attente suivants:

 

Afhankelijk van het seizoen schommelt de wachttijd.

Houdt rekening met de volgende wachttijden:

Etat civil

2 jours

Burgerlijke stand

2 dagen

Légalisation

Novembre, décembre, juillet, aout: 4 semaines

Autres mois: 2 semaines

Legalisatie

November, december, juli, augustus: 4 weken

Andere maanden: 2 weken

 

Le délais de traitement indicatif d’un dossier introduit est

 

De indicatieve behandeltijd van een ingediend dossier bedraagt

Légalisation

10 jours (+ 4 semaines en cas d’enquête)

Legalisatie

10 dagen (+ 4 weken indien enquête gevoerd wordt)

Passeport biométrique

10 jours

Biometrisch paspoort

10 dagen

Passeport provisoire

1 jour

Voorlopig paspoort

1 dag

Attestations consulaires et certificat de vie

1 jour

Consulaire attesten en Levensbewijzen

1 dag

CNEM

1 semaine

AGHB

1 week

Acte reconnaissance

1 mois (dossier complet)

Erkenningsakte

1 maand (compleet dossier)

Acte nationalité

1 mois (dossier complet)

Nationaliteitsakte

1 maand (compleet dossier)

Acte notarié

2 semaines

Notariële akte

2 weken