Ambassade en Consulaten van het Koninkrijk België in de Democratische Republiek Congo
Home Onze diensten Legalisatie van documenten

Legalisatie van documenten

Mededeling aan het publiek : de "e-legalisatie"

Sinds maandag 28 september 2020 worden de documenten afgegeven op de legalisatiedienst door de ambassade gescand en voorzien van een digitale legalisatie. De aanvrager krijgt na de digitale handtekening zowel op papier als per mail een reçu ("À conserver / Te bewaren") die een dossiernummer en sluitingsdatum bevat met dewelke hij/zij de legalisatie kan raadplegen op https://legalweb.diplomatie.be.

Opgelet :

 • Wij aanvaarden geen scans van documenten per mail. Uw originele documenten moeten nog steeds worden ingediend zoals hieronder uitgelegd.
 • Vergeet niet om op de datum van afhaling terug te keren om uw originele documenten op te halen. (De afhaaldatum wordt u meegedeeld tijdens het indienen.)
 • Wanneer u uw gelegaliseerd dossier indient in het kader van uw procedure (bv. visumaanvraag), gelieve de reçu ("À conserver / Te bewaren") toe te voegen aan uw originele documenten.
 • Voor organisatorische redenen en tot nader order zullen de Belgische ereconsuls in de Republiek Congo stickers blijven toepassen.
 • Documenten bedoeld voor bijzonder gebruik, zoals ouderlijke reistoestemmingen voor de grens, krijgen nog steeds een sticker om dit gebruik te vergemakkelijken.

Belangrijke punten alvorens te beginnen

Om een ontvankelijk dossier in te dienen op onze legalisatiedienst, nodigen wij u uit om deze pagina aandachtig te lezen. Een onontvankelijk dossier wordt geweigerd aan het loket.

Wij legaliseren alleen originele documenten. Fotokopieën (tenzij academische documenten, zie hieronder) worden geweigerd aan het loket.

Wij legaliseren geen Belgische documenten. Gelieve u te wenden tot de bevoegde autoriteiten in België voor de legalisatie van Belgische documenten.

Ieder persoon bezit een enkele en unieke geboorteakte. Het is mogelijk om hiervan eensluidende afschriften op te vragen. Indien u een originele Congolese geboorteakte binnenbrengt terwijl er reeds een geboorteakte op uw naam bestaat, dan zal er op de nieuwe akte een melding komen dat het een "dubbel" betreft, behalve indien u het bewijs aanlevert van de annulering van de eerste akte. Indien u al een geboorteakte hebt, dan is het aanbevolen om hiervan een eensluidend afschrift op te vragen bij de Congolese gemeente die het origineel in diens register houdt.

Gelieve zorgvuldig de volledigheid van uw dossier te willen nagaan bij de Belgische organisatie of autoriteit die uw gelegaliseerde documenten vraagt. De verificatie van de volledigheid van uw dossier is geen bevoegdheid van de ambassade, het consulaat-generaal of ereconsulaat.

Strijd tegen fraude

Onze website vermeldt de officiële consulaire tarieven. Toegang tot de ambassade en het CEV is altijd gratis. Indien een derde geld vraagt om de toegang of uw dossier te faciliteren, dan bent u het slachtoffer van een poging tot fraude. U kan hiervan melding maken via +243 996 022 100 of kinshasa@diplobel.fed.be voor de ambassade en lubumbash@diplobel.fed.be voor het consulaat-generaal. Elke melding van fraude wordt in de meest strikte confidentialiteit behandeld.

Wat is een legalisatie?

De legalisatie bevestigt de echtheid van de handtekening en de hoedanigheid waarin de ondertekenaar heeft gehandeld en, in voorkomend geval, de identiteit van de stempel of het zegel waarmee het document is bekleed. De ambassade of het consulaat-generaal zal enkel documenten legaliseren die in België zullen worden gebruikt.

De legalisatie garandeert niet de authenticiteit van het gelegaliseerde document. De beslissing om een gelegaliseerd document al dan niet te aanvaarden is de bevoegdheid van de Belgische organisatie of autoriteit die het document heeft gevraagd in het kader van de procedure in België.

Een legalisatie kan vergezeld worden van opmerkingen die de ambtenaar van de burgerlijke stand in België helpen in het nemen van een beslissing. Deze opmerkingen wijzen op discrepanties of materiële fouten die werden vastgesteld door de analist van het dossier.

Opgelet :

 • Een document dat door de ambassade of het consulaat-generaal gelegaliseerd werd, mag niet meer worden gemanipuleerd. Elke manipulatie van het document maakt de legalisatie ongeldig. Indien u de inhoud van een door ons gelegaliseerd document wenst te wijzigen, gelieve de bevoegde Congolese autoriteiten te contacteren om een nieuw document aan te maken dat nadien moet worden voorgelegd voor een nieuwe legalisatie. Dankzij de e-legalisatie zal elke wijziging na de legalisatie trouwens zichtbaar zijn voor de Belgische autoriteiten aangezien de ambassade een scan heeft gemaakt.

De verificatie van de handtekeningen

Gelieve na te gaan of uw documenten voldoen aan de volgende vereisten alvorens ze in te dienen op de dienst legalisatie:

 • Alle akten en attesten van de burgerlijke stand, alsook gerechtelijke akten en documenten van het ministerie van justitie, moeten gelegaliseerd zijn door het ministerie van buitenlandse zaken.

Het ministerie van buitenlandse zaken legaliseert in zijn kantoren in Kinshasa én in zijn antenne in Lubumbashi (aanvraagcentrum Congolese paspoorten). De antenne in Lubumbashi is bevoegd voor documenten van de provincies van Haut Katanga, Lualaba, Haut Lomami en Tanganyika

 • De dienst legalisatie kan een privé document legaliseren mits de ondertekenaar fysiek aanwezig is aan het loket of het document in kwestie reeds gelegaliseerd werd door een notaris (bv. een ouderlijke reistoestemming, een volmacht, etc.). De vorm van dergelijk document, is vrij.

Waar een dossier indienen?

Komt uw document uit de provincie van Hoog-Katanga, Lualaba, Hoog-Lomami of Tanganyika? Gelieve uw dossier in te dienen bij het consulaat-generaal van België in Lubumbashi.

Komt uw dossier uit een andere plaats dan de vier provincies hierboven vermeld? Gelieve uw dossier in te dienen bij de ambassade van België in Kinshasa.

Komt iemand anders uw dossier indienen en/of afhalen?

U bent niet verplicht om persoonlijk naar de ambassade of het consulaat-generaal te komen om uw dossier in te dienen of af te halen. U kan zich laten vertegenwoordigen door een derde (kennis, familie, advocaat). Gelieve de mémo in te vullen en uw handtekening te laten legaliseren door uw gemeente. Indien de gemeente van uw woonplaats uw handtekening niet wil legaliseren, dan kan u uw handtekening laten legaliseren door de notaris van uw woonplaats. De mémo moet duidelijk vermelden wie de mandataris is. Uw mandataris zal zich aanbieden met de mémo (of een kopie hiervan), zijn identiteitsbewijs alsook een kopie van uw identiteitsbewijs. De mandataris betaalt contant aan het loket tijdens de indiening van uw dossier.

Indien u in de DRC woont kan u oftewel uw mémo tekenen voor het loket tijdens het indienen van uw dossier (een legalisatie van uw handtekening is dan niet nodig), oftewel uw mémo laten legaliseren door de bevoegde notaris. Indien u uw mémo komt tekenen voor het loket, gelieve een identiteitsbewijs te willen presenteren.

Opgelet :

 • Indien u een derde (kennis, familie, advocaat) moet aanduiden die uw dossier komt afhalen maar niet als mandataris vermeld staat in de mémo, kan u een brief schrijven die het mandaat beschrijft. Deze brief moet gelegaliseerd worden door uw gemeente van residentie (of de notaris in de DRC). Uw mandataris biedt zich aan met de brief (of een kopie hiervan), zijn identiteitsbewijs alsook een kopie van uw identiteitsbewijs.

Een dossier indienen op de ambassade van België in Kinshasa

Voor een aanvraag tot legalisatie moet u alle documenten voorbereiden en de mémo invullen en tekenen. De legalisatie kost 20 EUR per document, contant te betalen (in EUR) aan het loket tijdens het indienen van uw dossier.

U biedt zich aan bij het loket op het moment van de afspraak met de ingevulde mémo, uw dossier, een identiteitsbewijs en een kopie van uw identiteitsbewijs.

Om academische documenten te legaliseren, inbegrepen een tenlasteneming voor studenten (studievisum), gelieve dit (Franstalig) document te raadplegen.

Tijdens het indienen krijgt u een indieningsbewijs. Uw indieningsbewijs bevat een afhaaldatum en -uur alsook een uniek dossiernummer. U dient uw indienings- alsook identiteitsbewijs te tonen wanneer u uw dossier komt afhalen. Gelieve steeds uw dossiernummer te melden wanneer u vragen hebt.

U bent niet beschikbaar op het afhaalmoment van uw dossier? Gelieve een mail te sturen ter attentie van de legalisatiedienst met vermelding van het dossiernummer dat op uw indieningsbewijs staat alsook uw telefoonnummer.

De dienst legalisatie van de ambassade van België in Kinshasa is enkel en alleen toegankelijk op basis van een afspraak via deze link. De afspraak moet worden gemaakt op naam van de persoon die zich met het dossier aanbiedt.

Opgelet :

 • Het maken van een afspraak om informatie te bekomen aan het loket, is niet toegestaan. Indien u zich tijdens uw afspraak aanbiedt zonder dossier, wordt u geweigerd aan het loket.

Een dossier indienen op het consulaat-generaal van België in Lubumbashi

Op het consulaat-generaal kan u enkel documenten indienen die opgesteld zijn binnen de 4 provincies Haut Katanga,  Lualaba,  Haut Lomami en Tanganyika. 

Voor een aanvraag tot legalisatie moet u alle documenten voorbereiden en de mémo invullen en tekenen. De legalisatie kost 20 EUR per document, contant te betalen (in EUR) aan het loket tijdens het indienen van uw dossier.

U biedt zich aan bij het loket tijdens de openingsuren, zonder afspraak, met de ingevulde mémo, uw dossier, een identiteitsbewijs en een kopie van uw identiteitsbewijs.

Om academische documenten te legaliseren, inbegrepen een ten lastenneming voor studenten (studievisum), gelieve dit document(This hyperlink opens a new window) te raadplegen.

Tijdens het indienen krijgt u een afhaalticket. Uw afhaalticket bevat een afhaaldatum alsook een uniek dossiernummer. U dient uw afhaalticket alsook uw identiteitsbewijs te tonen wanneer u uw dossier komt afhalen. Gelieve steeds uw dossiernummer te melden wanneer u vragen hebt.

U bent niet beschikbaar op de afhaaldatum van uw dossier? Na deze datum mag u elke werkdag tijdens de openingsuren uw dossier afhalen.

Woont u in de Republiek Congo?

Indien u in Brazzaville woont, kan u uw documenten laten legaliseren door ons ereconsulaat in Brazzaville.

Indien u in de regio’s van Kwilu of Niari woont, kan u uw documenten laten legaliseren door ons ereconsulaat in Pointe-Noire.

Opgelet :

 • Gelieve uw documenten eerst te willen laten legaliseren door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Congo. (Een antenne van het ministerie is aanwezig in Pointe-Noire.)

Privacy

Onze diensten werken in de meest strikte confidentialiteit. Uw persoonlijke gegevens dienen tot het leveren van deze consulaire dienst. Zij worden dus in geen enkel geval gedeeld met derden die niet betrokken zijn.