Reizen of resideren in de Democratische Republiek Congo en Republiek Congo

 1. Last updated on

Democratische Republiek Congo


Om uw verblijf in de Democratische Republiek Congo (DRC) zo aangenaam mogelijk te maken, raden wij u aan om regelmatig volgende bronnen te raadplegen:

Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, aarzel niet om ons te volgen op:


Tijdelijk verblijf? Registratie van uw reis


Bent u tijdelijk in de DRC om familie of vrienden te bezoeken of voor professionele redenen? Gelieve u in te schrijven op Travellers Online en er uw reis te registreren (louter een inschrijving volstaat niet). Dankzij deze registratie krijgt u onze berichten en kunnen wij u contacteren in geval van nood.

Opgelet:

 • Gelieve een Congolees mobiel nummer toe te voegen aan de registratie van uw reis op Travellers Online.


Permanent verblijf? Inschrijving op post


Verhuist u naar de DRC? 

Sinds 01/12/2020 hebt u de mogelijkheid u online in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters op de website econsul.diplomatie.be

U heeft toegang tot deze website als u:

 • Belg bent
 • niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente, want u heeft uw vertrek naar het buitenland aan deze gemeente gemeld
 • beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID
 • uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer.

Indien u zich niet online kan inschrijven, gelieve de instructies van de FOD Buitenlandse Zaken te raadplegen en de volgende elementen naar kinshasa.burgerlijkestand@diplobel.fed.be te sturen:

 1. een "model 8", bewijs dat u geschrapt bent uit de bevolkingsregisters van uw Belgische gemeente als u uit België komt (a priori is het mogelijk om dit document per e-mail op te vragen bij uw gemeente);
 2. een ingevuld, gedateerd en ondertekend inschrijvings- of registratieformulier, voorzien van een pasfoto per gezinslid: voor Belgische volwassenen, voor Belgische minderjarigen (formulier moet worden ondertekend door beide (2) ouders die een kopie van hun identiteitsbewijs bijvoegen), voor niet-Belgische gezinsleden;
 3. een ingevuld en getekend formulier voor de verkiezingen op post voor elk meerderjarig Belgisch gezinslid;
 4. ons ingevuld veiligheidsformulier (DOCX, 31.06 KB);
 5. een kopie van de Belgische identiteitskaart (voor- en achterkant) voor elk Belgisch gezinslid;
 6. een kopie van uw paspoort (identiteitspagina en uw Congolees visum) voor elk gezinslid;
 7. een document dat uw adres bewijst: attest van woonplaats door de lokale autoriteiten, elektriciteits- / waterrekening, huurcontract, enz.

Voor meer informatie over het formulier voor de verkiezingen, klik hier

Indien u verhuist naar de provincie van Hoog-Katanga, Lualaba, Hoog-Lomami of Tanganyika, gelieve u te wenden tot het consulaat-generaal van België in Lubumbashi. Voor de rest van de DRC mag u zich wenden tot de ambassade van België in Kinshasa.

Dankzij een inschrijving op post kan u van alle consulaire diensten genieten (paspoorten, identiteitskaarten, consulaire attesten, etc.).

Opgelet:


Ons contacteren?


Wij zijn bereikbaar via volgende kanalen:


Kinshasa

 • Maandag tot vrijdag van 07u30 tot 15u00: +243 (0)99 60 22 100
 • Noodnummer buiten de openingsuren voor Belgen in nood: +243 (0)81 97 00 159 (Bel niet voor visa, legalisaties, de openingsuren, ...)
 • kinshasa@diplobel.fed.be


Lubumbashi

 • Maandag tot vrijdag van 08u00 tot 16u00: +243 (0)997 015 803
 • Noodnummer buiten de openingsuren voor Belgen in nood: +243 (0)971 020 025 (Bel niet voor visa, legalisaties, de openingsuren, ...)
 • lubumbashi@diplobel.fed.be

 

Republiek Congo (Brazzaville)


Om uw verblijf in de Republiek Congo (RC) zo aangenaam mogelijk te maken, raden wij u aan om regelmatig volgende bronnen te raadplegen :

De ambassades van België in Kinshasa en Brazzaville hebben volgende bevoegdheden:


U verlaat ons ressort definitief?


Gelieve ter informatie de bevoegde post (Kinshasa of Lubumbashi) hiervan te verwittigen en u in te schrijven bij de post in uw nieuwe land van residentie of uw gemeente van residentie in België. Voor meer informatie, klik hier
 

Privacy

Uw persoonlijke gegevens dienen om u consulaire diensten te kunnen aanbieden en om u te kunnen contacteren in geval van crisis. Uw gegevens worden gebruikt om assistentie en consulaire bescherming, zoals voorzien in de Conventie van Wenen van 1963 aangaande consulaire relaties (Artikel 5), efficiënter te maken. Zij worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden die niet bevoegd zijn. Gelieve ons alle wijzigingen van deze gegevens te willen melden zodat zij tijdig kunnen worden aangepast. Voor meer informatie, gelieve de website van de FOD Buitenlandse Zaken te raadplegen.