Ambassade en Consulaten van het Koninkrijk België in de Democratische Republiek Congo
Home Sluiting van de Ambassade in Brazzaville

Sluiting van de Ambassade in Brazzaville

Mevrouw, Mijnheer, beste landgenoten,

Zoal u waarschijnlijk weet, woont u sinds kort in het nieuwe ambtsgebied van onze Ambassade in Kinshasa en niet meer in dat van de Ambassade in Brazzaville.

Deze wijziging maakt deel uit van de rationalisering van het Belgische diplomatieke en consulaire netwerk beslist door de Minister van Buitenlandse Zaken.

Wat betekent dit voor u concreet?

 
Moet u zich inschrijven in de Ambassade in Kinshasa?

Bent u al ingeschreven op de Ambassade in Brazzaville, dan hoeft u niets te doen. Uw inschrijving en uw dossier werden automatisch overgemaakt aan Kinshasa.

Indien u nog niet ingeschreven was in Brazzaville en u zich wenst in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters, contacteer dan rechtstreeks onze consulaire diensten in Kinshasa.

De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters is noodzakelijk indien u gebruik wenst te maken van de door onze posten verleende administratieve diensten (afgifte van identiteitskaarten, paspoorten, opmaken van akten, …).

Om deel te nemen aan de federale verkiezingen moet u zich opnieuw inschrijven bij de Ambassade in Kinshasa.

 
U hebt een vraag over uw dossier of behoefte aan een identiteitskaart, een paspoort, een akte, een attest of een legalisatie?

Voor alle vragen of verzoek om administratieve dienstverlening kunt u rechtstreeks onze consulaire diensten contacteren bij de Ambassade in Kinshasa:

 

Per mail kinshasa@diplobel.fed.be
Per telefoon Consulaire sectie (van maandag tot vrijdag van 8u tot 14u30) 
+243 81 97 00 194 
+243 81 97 00 169 
Algemene nummers 
+243 990 903 000 
+243 898 924 233 

+243 999 999 192 
+243 819 540 060 
+243 817 005 900 
+243 819 700 159 (noodnummer buiten de openingsuren)
Per post Ambassade van België 
Building du Cinquantenaire Place du 27 Octobre 
Gombe Kinshasa, B.P. 899, 
République Démocratique du Congo 
U kunt eveneens de website raadplegen http://diplomatie.belgium.be/rd_congo

Gemakshalve kan de ambassade van België in Brazzaville u nog tot eind april 2015 ontvangen in welbepaalde gevallen:

  • Ontvangst van documenten op verzoek van de Ambassade van België in Kinshasa.
  • Op afspraak, opname van biometrische gegevens in het kader van een paspoortaanvraag op verzoek van de Ambassade van België in Kinshasa.
  • Consulaire bijstand aan Belgen in noodtoestand.

Hoogachtend