Ambassade en Consulaten van het Koninkrijk België in de Democratische Republiek Congo
Home Reizen of resideren in de Democratische Republiek Congo en Republiek Congo

Reizen of resideren in de Democratische Republiek Congo en Republiek Congo

Democratische Republiek Congo

Om uw verblijf in de Democratische Republiek Congo (DRC) zo aangenaam mogelijk te maken, raden wij u aan om regelmatig volgende bronnen te raadplegen :

Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, aarzel niet om ons te volgen op :

Tijdelijk verblijf? Registratie van uw reis

Bent u tijdelijk in de DRC om familie of vrienden te bezoeken of voor professionele redenen? Gelieve u in te schrijven op Travellers Online en er uw reis te registreren (louter een inschrijving volstaat niet). Dankzij deze registratie krijgt u onze berichten en kunnen wij u contacteren in geval van nood.

Opgelet :

  • Gelieve een Congolees mobiel nummer toe te voegen aan de registratie van uw reis op Travellers Online.

Permanent verblijf? Inschrijving op post

Verhuist u naar de DRC? Gelieve de instructies van de FOD Buitenlandse Zaken te raadplegen en ons volgende elementen per e-mail te laten bekomen :

Indien u verhuist naar de provincie van Hoog-Katanga, Lualaba, Hoog-Lomami of Tanganyika, gelieve u te wenden tot het consulaat-generaal van België in Lubumbashi. Voor de rest van de DRC mag u zich wenden tot de ambassade van België in Kinshasa.

Dankzij een inschrijving op post kan u van alle consulaire diensten genieten (paspoorten, identiteitskaarten, consulaire attesten, etc.).

Opgelet :

Ons contacteren?

Wij zijn bereikbaar via volgende kanalen :

Kinshasa

  • Maandag tot vrijdag van 07u30 tot 15u00 : +243 (0)99 60 22 100
  • Noodnummer buiten de openingsuren voor Belgen in nood : +243 (0)81 97 00 159 (Bel niet voor visa, legalisaties, de openingsuren, ...) 
  • kinshasa@diplobel.fed.be

Lubumbashi

  • Maandag tot vrijdag van 08u00 tot 16u00 : +243 (0)997 015 803  
  • Noodnummer buiten de openingsuren voor Belgen in nood : +243 (0)971 020 025 (Bel niet voor visa, legalisaties, de openingsuren, ...) 
  • lubumbashi@diplobel.fed.be

Republiek Congo

Om uw verblijf in de Republiek Congo (RC) zo aangenaam mogelijk te maken, raden wij u aan om regelmatig volgende bronnen te raadplegen :

De ambassades van België in Kinshasa en Brazzaville hebben volgende bevoegdheden :

  • Reizigers : Als reiziger in de Republiek Congo (RC) en dankzij Travellers Online (zie hierboven) zal u de berichten krijgen van de ambassade van België in Brazzaville.
  • Residenten : De ambassade van België in Kinshasa is bevoegd voor consulaire zaken in de RC. Uw inschrijving op post (zie hierboven) dient u te sturen naar de ambassade in Kinshasa, indien nodig via een ereconsulaat

U verlaat ons ressort definitief?

Gelieve ter informatie de bevoegde post (Kinshasa of Lubumbashi) hiervan te verwittigen en u in te schrijven bij de post in uw nieuwe land van residentie of uw gemeente van residentie in België.

Privacy

Uw persoonlijke gegevens dienen om u consulaire diensten te kunnen aanbieden en om u te kunnen contacteren in geval van crisis. Uw gegevens worden gebruikt om assistentie en consulaire bescherming, zoals voorzien in de Conventie van Wenen van 1963 aangaande consulaire relaties (Artikel 5), efficiënter te maken. Zij worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden die niet bevoegd zijn. Gelieve ons alle wijzigingen van deze gegevens te willen melden zodat zij tijdig kunnen worden aangepast. Voor meer informatie, gelieve de website van de FOD Buitenlandse Zaken te raadplegen.