Ambassade en Consulaten van het Koninkrijk België in de Democratische Republiek Congo

Veiligheidsniveaus

Veiligheidsniveaus ter attentie van de expat gemeenschap

Vijf veiligheidsniveaus van 0 tot 4 worden gebruikt door de Belgische Ambassade in Kinshasa om de veiligheidsituatie te beschrijven. Elke verandering van veiligheidsniveau wordt gemeld aan de Belgische expatgemeenschap, via e-mail of op onze Facebookpagina.

Gedetailleerde uitleg bij de verschillende veiligheidsniveaus vindt u hieronder, inclusief onze aanbevelingen aan onze landgenoten in functie van het bepaalde niveau.

 
Veiligheidsniveau 0 - Gebruikelijke waakzaamheid

Normale situatie

Geen bezorgdheid omtrent veiligheid, afgezien van de traditionele criminaliteit, de risico’s verbonden aan het verkeer, intimidaties door de shégués of elk ander voorval dat beschouwd kan worden als “klassiek of normaal”.

Aanbeveling:
De expatgemeenschap wordt verzocht de normale veiligheids/waakzaamheidsmaatregelen in acht te nemen.

 
Veiligheidsniveau 1 - Verhoogde waakzaamheid

Occasionele spanningen voortvloeiend uit de politieke situatie in het land of wegens een bepaalde gebeurtenis die een deel van de bevolking treft (stakingen, belangrijke manifestaties, ziektehaarden met pandemisch karakter, enz.).

Aanbeveling:
De expatgemeenschap wordt verzocht verhoogde veiligheids/waakzaamheids maatregelen in acht te nemen, de eerder geïdentificeerde risicozones te vermijden en de aanbevelingen van de Ambassade te volgen.

 
Veiligheidsniveau 2 - Versterkte voorzorgsmaatregelen

Regelmatige onlusten die systematisch geweld uitlokken

De expatbevolking wordt niet a priori geviseerd maar ze kan zware collateral damage lijden.

Het verkeer in de stad of in het land kan problematisch zijn en wordt dan ook voor onbepaalde tijd afgeraden.

Het vertrek van niet-essentiële personen kan worden aangeraden als de lange termijn vooruitzichten negatief zijn (het reisadvies zal dienovereenkomstig worden aangepast door de Ambassade).

Aanbeveling:
De expatgemeenschap wordt verzocht versterkte veiligheids/waakzaamheidsmaatregelen in acht te nemen, de aanbevelingen van de Ambassade te volgen en het eventuele vertrek, op vrijwillige basis,  van familieleden of niet-essentieel personeel te overwegen. Indien dit nog niet gebeurde, legt ze voldoende voorraad water en voedsel aan (5 dagen).

 
Veiligheidsniveau 3 - Veralgemeende crisis

Er is een veralgemeende crisissituatie die echter nog geen evacuatie vereist.

De expatbevolking kan het mikpunt zijn van acties of van plunderingen.

Verkeer wordt sterk afgeraden.

De Crisiscel van de Ambassade functioneert 24/7.

Aanbeveling:
De expatgemeenschap wordt verzocht extreme veiligheids/waakzaamheidsmaatregelen in acht te nemen, de aanbevelingen van de Ambassade te volgen en bij voorkeur gebarricadeerd in huis te blijven.

 
Veiligheidsniveau 4 - Voorbereiding tot evacuatie

De veralgemeende crisissituatie van niveau 3 ontaardt en een evacuatie is in voorbereiding.

Grote risico’s voor de expat bevolking en de infrastructuur.

Externe middelen worden ingezet ter ondersteuning van een mogelijke evacuatie.

De sluiting van de post, tijdelijk of definitief, wordt overwogen.

Aanbeveling:
De expatgemeenschap wordt verzocht zich voor te bereiden op een evacuatie, de aanbevelingen van de Ambassade te volgen en zich te schikken naar eventuele orders van ter plaatse gearriveerde militaire detachementen.