Ambassade en Consulaten van het Koninkrijk België in de Democratische Republiek Congo
Home Politieke afdeling

Politieke afdeling

Het Belgische Afrikabeleid wordt gekenmerkt door continuïteit. Ons beleid blijft steunen op een humanitaire en ethische pijler, samen met ondubbelzinnige afspraken op het vlak van goed bestuur, het organiseren en goed functioneren van openbare instellingen, de strijd tegen de corruptie, het ontwikkelen van een langetermijnvisie en het eerbiedigen van de mensenrechten. 

België blijft haar partners van de internationale gemeenschap aanmoedigen om zich te blijven inzetten voor het Afrikaanse continent. België heeft de laatste jaren enorme inspanningen geleverd in Centraal-Afrika. België blijft aansturen op samenwerking en regionale integratie door o.a. de ondersteuning van de Conferentie van de Grote Meren of de CEPGL.  

Wat de DRC betreft, betreurt België dat de situatie in het oosten van het land nog steeds dramatisch is voor de bevolking en potentieel destabiliserend voor de hele regio. Ze belet bovendien elke vorm van sociale of economische ontwikkeling. België zal alle betrokkenen blijven wijzen op het feit dat er geen militaire oplossing bestaat voor het conflict. Een duurzame vrede in deze regio zal enkel bereikt kunnen worden door de wil op het hoogste niveau van de regionale actoren om regionale oplossingen te vinden voor de kwalen die de regio blijven teisteren, en om deze oplossingen ook daadwerkelijk en snel toe te passen.  

België verleent haar volle steun aan Monusco. De VN-missie heeft volgens ons land een essentiële rol te spelen in de consolidatie van de vrede en de veiligheid in de DRC.  

De hervorming van de veiligheidssector is een omvangrijke maar dringende taak die enkel kan slagen in een multilateraal kader en mits concrete verbintenissen langs de zijde van de Congolese autoriteiten als langs de zijde van haar partners binnen de internationale gemeenschap. 

België ambieert een partnerschap gestoeld op goed bestuur. Ons land vindt het transparant beheer van de natuurlijke rijkdommen van de DRC ten gunste van de bevolking een formidabel ontwikkelingsinstrument. België zal zich dan ook blijven inzetten voor een transparante ontginning van grondstoffen. 

De situatie van de mensenrechten in de DRC blijft in het algemeen onrustwekkend maar ze is catastofaal in het Oosten van het land. Naast haar algemene vredesinspanningen, zal de Belgische regering haar acties in het belang van de strijd tegen de straffeloosheid, het herstel van de rechtsstaat en de steun aan de slachtoffers, vooral deze van seksueel geweld, voortzetten. 

België blijft alle politieke betrokkenen ertoe aanzetten om aan een politieke dialoog deel te nemen die ervoor moet zorgen dat de komende verkiezingen binnenkort en in goede omstandigheden kunnen worden georganiseerd.

Ten slotte is België bereid bedrijven ertoe aan te zetten om te investeren in Congo en biedt ze de Congolese autoriteiten haar hulp aan om een klimaat te creëren dat rechtszekerheid fiscale duidelijkheid en fysische veiligheid waarborgt voor investeerders.