Ambassade en Consulaten van het Koninkrijk België in de Democratische Republiek Congo
Home Ontwikkelingssamenwerking Multilaterale samenwerking

Multilaterale samenwerking

Voor de multilaterale samenwerking geeft België de voorkeur aan ‘core-funding’, wat wil zeggen dat haar bijdrage gaat naar de algemene middelen van de multilaterale organisaties in plaats van specifieke projecten te ondersteunen. Dit geeft hen meer mogelijkheden om een eigen strategie uit te voeren.  

Daarnaast wordt ook een deel van de samenwerking gedelegeerd aan multilaterale organisaties. Momenteel financiert België via de EU het Lubero-project voor plattelandselektrificatie aan de rand van het Virunga Park in Noord-Kivu, en het Yangambi-project, een wetenschappelijk centrum rond ecologie waarvoor een stroomtoren zal worden opgetrokken. Via de begrotingslijn ‘Maatschappijopbouw’ worden twee programma’s rond mensen- en kinderrechten gesteund. Het  UNJHRO (United Nations Joint Human Rights Office in the DRC) kreeg zo aanvullende financiering om de mensenrechtensituatie in 2019 op te volgen terwijl Unicef ​​ een tweede financiering ontving voor een re-integratieprogramma van kindsoldaten in Oost-Congo.