Ambassade en Consulaten van het Koninkrijk België in de Democratische Republiek Congo
Home Ontwikkelingssamenwerking Multilaterale samenwerking

Multilaterale samenwerking

Voor de multilaterale samenwerking geeft België de voorkeur aan ‘core-funding’, wat wil zeggen dat haar bijdrage gaat naar de algemene middelen van de multilaterale organisaties in plaats van specifieke projecten te ondersteunen. Dit geeft hen meer mogelijkheden om een eigen strategie uit te voeren.  

Daarnaast wordt ook nog een deel van de directe bilaterale samenwerking gedelegeerd aan multilaterale organisaties, zoals het Programma ter ondersteuning van de versterking van justitie in het Oosten (2 miljoen euro) en Bestuur, handel en het naleven van de wet met betrekking tot bosbouw (3,5 miljoen euro) via de Europese Unie.

De Belgische samenwerking ondersteunt ook het stabiliseren van het Oosten via UNOPS (3 miljoen euro), de strijd tegen seksueel geweld via UNDP (10 miljoen euro), het leefmilieu via FAO (1,7 miljoen euro) en UNESCO (2 miljoen euro), onderwijs via de Wereldbank (20 miljoen euro), de verkiezingen via UNDP (7,5 miljoen euro) en het nieuwe strategiedocument voor groei en armoedebestrijding (Enquête 123) via UNDP (2,4 miljoen euro) en de Wereldbank (0,3 miljoen USD).

Er worden nieuwe programma’s voorbereid in het kader van het Tussentijds Samenwerkingsprogramma 2014-2015.