Ambassade en Consulaten van het Koninkrijk België in de Democratische Republiek Congo
Home Ontwikkelingssamenwerking Indirecte samenwerking

Indirecte samenwerking

De Belgische indirecte samenwerking is in DRC aanwezig via verschillende kanalen: Belgische niet-gouvernementele organisaties (Ngo's), universitaire en wetenschappelijke instellingen, vakbonden, APEFE en VVOB, steden en gemeentes.  Er zijn in totaal 48 organisaties actief in verscheidene domeinen: milieu, gezondheid, governance, mensenrechten, cultuur, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en landbouw. Er wordt binnen deze programma’s ook nauw samengewerkt met lokale Congolese organisaties, zowel civiele maatschappij organisaties als overheidsinstellingen.

De lopende vijfjarenprogramma's (2017-2022), bedragen in totaal € 176 miljoen en maken deel uit van een gemeenschappelijk strategisch kader (GSK) dat in 2016 is ontwikkeld op basis van een gemeenschappelijke contextanalyse. In 2017 werd € 35,84 miljoen uitgegeven aan indirecte samenwerking, in 2018 bedroeg dit € 38,04 miljoen.