Ambassade en Consulaten van het Koninkrijk België in de Democratische Republiek Congo
Home Ontwikkelingssamenwerking Humanitaire hulp

Humanitaire hulp

Op het gebied van humanitaire hulp streeft België via verschillende kanalen naar een principieel, gecoördineerd, effectief en snel antwoord op humanitaire uitdagingen. Hiervoor draagt België voornamelijk bij aan de financiering van algemene werkingsmiddelen van internationale humanitaire organisaties zoals OCHA, UNHCR, UNFPA, WFP, FAO, UNICEF, ICRC en IFRC. De Belgische ontwikkelingshulp financiert ook flexibele fondsen zoals CERF en Starfund die actief zijn in de DRC.

In 2019 werd specifiek voor Congo een bedrag van 16 miljoen euro uitgegeven via een bijdrage van 5.5 miljoen euro aan het DRC Humanitarian Fund (OCHA), via bijdragen aan multilaterale programma's (UNHCR, WFP, ICRC, OCHA) en via ondersteuning aan een Belgische Ngo. Via deze verschillende fondsen draagt ​​België ook bij aan de financiering van de strijd tegen de ebola-epidemie in Noord-Kivu en Ituri.

COVID-19-hulp: België heeft als een van de eerste donoren bijgedragen aan de operationele lancering van hulp aan de respons op COVID-19 (materiële ondersteuning, logistieke ondersteuning, vrachtvervoer). De Belgische steun bedroeg tot dusver bijna 1,2 miljoen euro.