Ambassade en Consulaten van het Koninkrijk België in de Democratische Republiek Congo
Home Ontwikkelingssamenwerking Gegevensbank van de ontwikkelingshulp (ODA)

Gegevensbank van de ontwikkelingshulp (ODA)

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking wenst op een transparante manier te communiceren over haar uitgaven. Klik hier om toegang te krijgen tot ODA online en de informatie van de ODA (ODA = Official Development Aid, officiële ontwikkelingshulp) gegevensbank te raadplegen.

Op een eenvoudige manier kan nu iedereen de details raadplegen van de uitgaven aan officiële ontwikkelingshulp gedurende de twee laatste jaren die zijn ingeschreven op de begroting van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD). U kunt zoeken per continent, land, sector, uitvoerende organisatie of sleutelwoord.

ODA-uitgaven DR Congo 

De Congolese overheid heeft in januari 2008 voor DRC het Plate-forme de Gestion de l'Aide et des Investissements (PGAI) opgericht met technische steun van de Development Gateway Foundation.