Ambassade en Consulaten van het Koninkrijk België in de Democratische Republiek Congo
Home Ontwikkelingssamenwerking Directe bilaterale samenwerking

Directe bilaterale samenwerking

De Democratische Republiek Congo en België kwamen op 4 april 2014 een Tussentijds Samenwerkingsprogramma overeen voor de periode 2014-2015. Dit programma heeft een enveloppe van 80 miljoen euro. In het verlengde van het Indicatief Samenwerkingsprogramma 2010-2013 voorziet het steun aan de sectoren technisch onderwijs en beroepsopleiding, landbouw en rurale ontwikkeling en gezondheid. De uitvoering van het programma wordt toevertrouwd aan het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC) en aan andere donoren en internationale organisaties via gedelegeerde samenwerking. De directe bilaterale samenwerking omvat een beurzenprogramma om de Congolese human resource capaciteiten voor het ontwikkelingsproces te versterken en, in het verleden, ook eenmicro-interventie programma (MIP) om de ontwikkeling op lokaal niveau te ondersteunen. 

 
Programma ter versterking van organisatorische capaciteiten door middel van beurzen

Het “Programma ter versterking van organisatorische capaciteiten door middel van beurzen” heeft de ambitie om bij te dragen aan het verhogen van de duurzaamheid en de impact van de Belgische ontwikkelingsprojecten en programma’s in DRC in het kader van het Tussentijds Samenwerkingsprogramma 2014-2015. Met dit doel voor ogen streeft het programma ernaar om de doeltreffendheid en de doelmatigheid van haar bijdrage aan het versterken van menselijke competenties voor de ontwikkeling van DRC te verhogen.

Volgens de nieuwe oriëntatie van dit beurzenprogramma zijn de directe doelgroepen van het programma voortaan organisaties en instellingen. Het is dus niet meer mogelijk voor een individu om een persoonlijke studiebeurs aan te vragen. Enkel erkende partnerorganisaties en -instellingen hebben die mogelijkheid. 

Om ervoor te zorgen dat de toegekende beurzen werkelijk impact hebben, is het noodzakelijk dat de studiebeurzen die worden toegekend afgestemd zijn op de noden van de organisaties en de strategische doelstellingen van de sectoren waar de beursstudenten deel van uitmaken.

Elke studiebeurs die wordt toegekend moet:

  1. Gebaseerd zijn op een institutionele en organisatorische analyse
  2. En een analyse van de vereiste competenties in lijn met het strategische beheer van het personeel
  3. Geïntegreerd zijn in een strategisch vormingsplan
  4. En bijdragen aan het functioneren van de entiteit waar de beursstudent toe behoort.

Dit nieuwe beurzenprogramma wordt uitgevoerd door het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC). Het wordt dus niet langer beheerd door de Ambassade van België en het is als gevolg nutteloos om nog beursaanvragen in te dienen op de Ambassade.

U vindt hieronder de contactgegevens van het algemeen secretariaat van het “Programma ter versterking van organisatorische capaciteiten door middel van beurzen” alsook van de vier provinciale antennes die al operationeel zijn:

Secrétariat général à la Coopération internationale 
Ave de la Justice, n° 238 
Commune de la Gombe / Kinshasa 
République démocratique du Congo 
T: +243 (0)995904037 
mowa.kapundu@btcctb.ORG

Kasaï Oriental:
Monsieur MVUNDA PHOBA Eleuthère : 0971009051 (Mbuji-Mayi) - eleuthere.mvunda@btcctb.org
Katanga:
Monsieur MVUANI SAKA Théophile : 0971009050 (Lubumbashi) - theophile.mvuani@btcctb.org
Province Oriental / Maniema:
Monsieur KABAMBA LIMBUTU Michel : 0971009052 (Kisangani-Kindu) - michel.kabamba@btcctb.org
Bandundu:
Madame KUSAKANA Constantine : 0971009053 (Bandundu-ville) -constantine.kusakana@btcctb.org

Naast het hierboven beschreven bilaterale programma, is er ook het indirecte systeem waarbij beurzen voor internationale studies en stages rechtstreeks beheerd worden door de Belgische instellingen die deze vorming organizeren. De beursaanvragen worden rechtstreeks ingediend door de kandidaten zelf bij de organisatoren. De beurzen worden toegekend door selectiecomités samengesteld door de organisatoren in België. De dossiers van de geselecteerde kandidaten worden nadien door de organisatoren overgemaakt aan de Ambassade van België om de toekenning van een visum te overwegen.

Voor meer inlichtingen kunnen kandidaten voor een studiebeurs zich richten tot de organisatoren:

  • de VLIR als netwerk van Nederlandstalige universiteiten;
  • Ares (het vroegere CIUF) als netwerk van Franstalige universiteiten (onder rubriek ‘Bourses’).

Er zijn ook enkele specifieke programma’s:

NB: De toelating tot een cursus of stage heeft niet automatisch recht op een studiebeurs.

U vindt ook meer informatie over specifieke cursussen gericht op ontwikkelingsactoren via de volgende links:

 
Het micro-interventieprogramma (MIP)

Het micro-interventieprogramma loopt ten einde. Er zullen geen nieuwe selecties meer zijn vanaf 2014. 

Selectie 2013

Hier is de lijst van projecten die werden weerhouden door het selectiecomité voor het MIP-programma 2012 van de Belgo-Congolese samenwerking. Als een project dat werd ingediend voor financiering niet vermeld wordt op deze lijst, werd dit niet weerhouden. Deze melding dient als notificatie.

Selectie 2012

Hier is de lijst van projecten die werden weerhouden door het selectiecomité voor het MIP-programma 2012 van de Belgo-Congolese samenwerking. Als een project dat werd ingediend voor financiering niet vermeld wordt op deze lijst, werd dit niet weerhouden. Deze melding dient als notificatie.

Selectie 2011

Hier is de lijst van geselecteerde projecten voor het MIP-programma van 2011 op basis van de selectie van juni 2011. Als een project dat werd ingediend voor financiering niet vermeld wordt op deze lijst, werd dit niet weerhouden. Deze melding dient als notificatie.