Ambassade en Consulaten van het Koninkrijk België in de Democratische Republiek Congo
Home Ontwikkelingssamenwerking Directe bilaterale samenwerking

Directe bilaterale samenwerking

In december 2009 bereikten België en de DRC overeenstemming over een indicatief samenwerkingsprogramma (ISP) voor de periode 2010-2013 met een enveloppe van 300 miljoen euro. Deze PIC richt zich op 3 sectoren:

  1. rurale wegen en veerponten (met het oog op de ontsluiting van landelijke gebieden)
  2. landbouw
  3. technisch onderwijs (met een focus op beroepsopleidingen).

In april 2014 werd een tussentijds samenwerkingsprogramma (2014-2015) met een enveloppe van 80 miljoen euro ondertekend. Dit programma omvat 3 sectoren:

  1. Technisch onderwijs / beroepsopleiding
  2. Landbouw en rurale ontwikkeling
  3. Gezondheid.

Deze programma’s worden uitgevoerd door Enabel, het Belgische ontwikkelingsagentschap, in samenwerking met de Congolese autoriteiten. In 2017 werd € 41,63 miljoen toegewezen aan de bilaterale enveloppe, in 2018 was dit € 40,41 miljoen. Het voorlopige cijfer voor 2019 is € 30,3 miljoen.

Op verzoek van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking werd in 2015-2016 een heroriëntatienota opgesteld door de ambassade, in samenwerking met Enabel. Deze nota heeft als doel de ontwikkelingssamenwerking in de DRC te rationaliseren en om het efficiënter en dichter bij de bevolking te brengen. Er werd eveneens beslist drie projecten rond drinkwatervoorziening in Mbuji-Mayi, Maniema en Zuid-Kivu uit te breiden, voor een totaalbedrag van 14 miljoen euro. In 2017 werd besloten de Belgische steun voor de uitroeiing van trypanosomiasis (slaapziekte) opnieuw op te starten, in samenwerking met de Bill and Melinda Gates Foundation.

In november 2019 en februari 2020 hebben België en de DRC een akkoord bereikt over een overgangsprogramma dat het mogelijk maakt om bepaalde financiële middelen die nog beschikbaar zijn uit eerdere samenwerkingsprogramma’s opnieuw te mobiliseren en toe te wijzen. Het programma bedraagt 62,5 miljoen euro en omvat de toewijzing van extra financiële middelen en de verlenging van  verschillende lopende programma’s tot 2023. Dit programma moet eveneens de brug vormen naar een nieuw ISP.