Ambassade en Consulaten van het Koninkrijk België in de Democratische Republiek Congo
Home Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

De Democratische Republiek Congo (DRC) is het belangrijkste land voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. In 2017 werd 103,26 miljoen euro aan Belgische ontwikkelingshulp toegewezen aan de DRC via de Directie-Generaal Ontwikkeling (DGD). In 2018 bedroeg dit 103,89 miljoen euro. België is daarmee een van de voornaamste bilaterale donoren van de DRC.

Directe bilaterale samenwerking

België en de DRC kwamen op 4 april 2014 een Tussentijds Samenwerkingsprogramma overeen voor de periode 2014-2015. In het verlengde van het Indicatief Samenwerkingsprogramma 2010-2013 voorziet het steun aan de sectoren technisch onderwijs en beroepsopleiding, landbouw en rurale ontwikkeling en gezondheid. Deze programma’s worden uitgevoerd door Enabel, het Belgische ontwikkelingsagentschap, in samenwerking met de Congolese autoriteiten.

In november 2019 en februari 2020 hebben België en de DRC een akkoord bereikt over een overgangsprogramma dat het mogelijk maakt om bepaalde financiële middelen die nog beschikbaar zijn uit eerdere samenwerkingsprogramma’s opnieuw te mobiliseren en toe te wijzen. Het programma bedraagt 62,5 miljoen euro en maakt de toewijzing van extra financiële middelen en de verlenging van  verschillende lopende programma’s tot 2023 mogelijk. Deze verlenging moet ook zorgen voor de overgang naar een nieuw indicatief samenwerkingsprogramma.

 Lees meer...  

  
Indirecte samenwerking 

De Belgische indirecte samenwerking is in DRC aanwezig via verschillende kanalen. Een 48-tal organisaties is op dit moment actief in uiteenlopende domeinen, gaande van gezondheid tot wetenschappelijk onderzoek en cultuur. Lees meer... 

 
Multilaterale samenwerking 

Voor de multilaterale samenwerking geeft België de voorkeur aan ‘core-funding’, wat wil zeggen dat haar bijdrage gaat naar de algemene middelen van de multilaterale organisaties in plaats van specifieke projecten te ondersteunen. Dit geeft hen meer mogelijkheden om een eigen strategie uit te voeren. Lees meer... 

 

Business Partnership Facility

Eind 2016 hebben meer dan 120 ondernemingen, actoren uit de civiele maatschappij en vertegenwoordigers uit de publieke sector het Belgische SDG Charter (Sustainable Development Goals) ondertekend, om een duurzamere economische groei in ontwikkelingslanden te stimuleren.

Om deze partnerschappen op een concrete manier op het terrein in de praktijk te brengen, werd een nieuw financieel instrument gecreëerd: de Business Partnership Facility (BPF).

Het is de bedoeling om private investeerders aan te trekken om initiatieven in ontwikkelingslanden te stimuleren en dit met een dubbele doelstelling: sociale impact (minstens één duurzame ontwikkelingsdoelstelling wordt bereikt) en de economische levensvatbaarheid van het project (op basis van een vereenvoudigd ondernemingsplan). Een subsidie tussen 50.000 en 200.000 euro kan worden verleend in het kader van projectoproepen. Deze subsidie mag maximum 50% van de totale investering bedragen die gerealiseerd zal worden in de ontwikkeling van een KMO in een van de 52 landen op de lijst van BIO. Een bijzondere interesse gaat uit naar projecten in Afrika en dan vooral in de 14 partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Meer info 
Elk jaar zullen twee projectoproepen gelanceerd worden. Alle details van het BPF en de indiening van dossiers in het kader van deze projectoproepen zijn op onderstaande website te vinden:

https://www.kbs-frb.be/EnterprisesForSDGs

 

Prijs Digitalisering voor Ontwikkeling (D4D)

De D4D-prijs bekroont initiatieven die digitalisering inzetten als een hefboom voor ontwikkeling en (nieuwe) technologieën op een innovatieve manier benutten in functie van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Er zijn geen thematische beperkingen; alle projecten / ideeën rond digitalisering voor ontwikkeling komen in aanmerking.

De D4D-prijs is een tweejaarlijks initiatief van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) met steun van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD).

Meer info 
 

Prijs D4D
Hoe deelnemen?

 

Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO)

BIO begon in 2007 de privésector in DRC te ondersteunen. Via leningen, kapitaalsparticipaties en technische assistentie ondersteunt BIO verscheidene bedrijven actief in Congo, in sectoren zoals gezondheid, telecommunicatie, financiën en landbouw.

 
Gegevensbank van de ontwikkelingshulp (ODA)

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking wenst op een transparante manier te communiceren over haar uitgaven. Via de site openaid.be kan u meer informatie vinden over de verschillende projecten en programma’s die worden ondersteund door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Ook op de website van Enabel vindt u meer informatie over projecten in Congo.

 

Links