Ambassade en Consulaten van het Koninkrijk België in de Democratische Republiek Congo
Home Newsroom

Newsroom

News Items

18 feb

België maakte in 2019 in totaal 169,8 miljoen euro humanitaire hulp vrij. Dat blijkt uit het finaal bilan van de humanitaire dienst van de FOD Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel. Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo is tevreden. “Hiermee zet België zijn sterk humanitair engagement van de voorbije jaren verder.”

14 feb

Dankzij het Kimberley-proces zou vandaag 98,8% van de wereldwijd verhandelde ruwe diamant conflictvrij zijn. Toch kan het beter. België - diamantland bij uitstek - trekt mee aan de kar.

13 feb

Tijdens zijn tweejarige lidmaatschap (2019-2020) van de Veiligheidsraad zet België sterk in op ‘kinderen en gewapende conflicten’. Ook tijdens het voorzitterschap van de Veiligheidsraad (februari 2020) staat het thema centraal.

13 feb

Vandaag houdt de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een debat over transitionele justitie. België, dat deze maand voorzitter is van de Veiligheidsraad, plaatst dit op de agenda. Door dit signaal wil ons land de strijd tegen straffeloosheid een versnelling hoger schakelen, met het uiteindelijke doel om maatschappelijke verzoening te stand te brengen.

12 feb

België zet de problematiek van kinderen in gewapende conflicten op de agenda van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waarvan ons land deze maand voorzitter is. 12 februari is de “Internationale dag van de Kindsoldaten”, en ons land zal die symbolische dag gebruiken om tot actie op te roepen. Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin zal de briefing in de VN-Veiligheidsraad over de integratie van maatregelen voor de bescherming van kinderen in de vredesprocessen voorzitten. Koning Filip zal namens ons land de Veiligheidsraad toespreken.

09 feb

Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin is op weg naar New York in het kader van het Belgische voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad. Het wordt een intensieve vierdaagse vol ontmoetingen en vergaderingen. Op dinsdag en woensdag (11-12/2) zal hij ook deelnemen aan meerdere activiteiten met het Vorstenpaar.

31 jan

Op 1 februari 2020 neemt België het voorzitterschap van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voor een maand over. Ons land is sinds 1 januari 2019 lid van de Veiligheidsraad voor een periode van twee jaar. Tijdens zijn voorzitterschap zal België verschillende onderwerpen op de agenda van de Veiligheidsraad plaatsen, zoals de kwestie van kinderen in gewapende conflicten, overgangsjustitie en het belang van Europese samenwerking binnen de Veiligheidsraad.

30 jan

Deze donderdag 30 januari 2020 - de eerste werelddag voor de strijd tegen verwaarloosde tropische ziekten - viert de Democratische Republiek Congo haar 3e nationale dag voor de strijd tegen de menselijke Afrikaanse trypanosomiase (HAT), ook wel bekend als de slaapziekte. "België geeft volle steun aan de uitroeiing van de slaapziekte in de DRC", zegt vicepremier en minister van Ontwikellingssamenwerking Alexander De Croo. Samen met eerste minister Sophie Wilmès brengt hij volgende week een bezoek aan DRC waarbij ook aandacht zal gaan naar de uitroeiing van de slaapziekte.

29 jan

De internationale gemeenschap plaatst in 2020 de gezondheid van planten voor het voetlicht. Omdat gezonde planten aan de basis liggen van ons voedsel, onze zuurstof, een bloeiende natuur én een groot deel van onze economie.

29 jan

Gisteren, op 28 januari 2020, verwierp het Hof van Cassatie in Brussel het cassatieberoep in de zogenaamde "Ariadne"-zaak en bevestigde zo het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 8 maart 2019. Daarrmee wordt definitief een einde gemaakt aan de procedure die in 2008 is ingeleid op grond van de Belgische antiterrorismewetgeving tegen personen en entiteiten die banden hebben met de PKK.