Ambassade en Consulaten van het Koninkrijk België in de Democratische Republiek Congo
Home Militaire afdeling

Militaire afdeling

De opdrachten van de Defensie-attaché

De Defensie-attaché staat aan het hoofd van de Belgische militaire missie. Hij vertegenwoordigt de Chef Defensie (CHOD) en de hoogste militaire autoriteiten binnen de diplomatieke missie, en ten aanzien van de militaire autoriteiten van de DRC.

Hij is de raadgever en de expert van de Ambassadeur inzake defensieaangelegenheden. Hij staat het posthoofd bij in het voorkomen en beheer van crisissen. Hij bevordert en onderhoud de bilaterale militaire relaties, en stuurt de acties in het kader van het militaire partnerschap.

Hij is belast met de Belgische militaire vertegenwoordiging in de DRC.

In maart 2009 ondertekenden de heren Pieter De Crem en Charles Mwando Simba, respectievelijk de Belgische en de Congolese Minister van Defensie, in Kinshasa een intentieverklaring. In deze verklaring komen beide ministers overeen om het militaire partnerschap tussen België en de DRCongo in het kader van de hervorming van het Congolese leger verder te zetten. Deze intentieverklaring vertaalde zich in juni 2009 in de ondertekening van een nieuw samenwerkingsakkoord. Dit nieuwe akkoord vervangt het vorige technische samenwerkingsakkoord dat dateerde van april 2008.

 
Coördinaten

Steven VERMEER, ir 
Kolonel SBH - Defensie-attaché 
atd27@qet.be  
Secretariaat: +243848018103

De militaire missie is gehuisvest in de Belgische ambassade in Kinshasa.

 
Nuttige links