Ambassade en Consulaten van het Koninkrijk België in de Democratische Republiek Congo

Vacatures

VACATURE – WERVINGSRESERVE IN KINSHASA

 

Veelzijdige administratieve medewerkers (F / M / X)

Voor verschillende diensten op de Kanselarij en op het CEV

 

De Ambassade van België in Kinshasa legt een wervingsreserve aan van gemotiveerde en flexibele administratieve medewerkers (F / M / X). De reserve is voor lokale medewerkers en er zijn geen nationaliteitsvereisten.

Hoofdtaken en verantwoordelijkheden:

 • Uitvoeren administratieve taken (visa, consulair, secretariaat en boekhoudkundig), in overeenstemming met de geldende instructies en met het oog op een optimale werking van de dienst;
 • Bijvoorbeeld: ontvangen van aanvragen voor paspoorten, identiteitskaarten, legalisaties, visa, verzoeken inzake nationaliteit en burgerlijke staat aan het loket; invoeren van deze verzoeken in onze applicaties; behandelen van deze verzoeken in overleg met de hiërarchie;
 • Beheer het klassement;
 • Opstellen van briefwisseling/verbale nota’s/rapporten/diverse communicaties voor de lokale overheden en de Belgische administratie onder toezicht van de hiërarchie;
 • Vragen van klanten zelf beantwoorden of doorsturen naar de bevoegde diensten.

Vereisten:

 • Wettelijk verblijven in de DRC, het recht hebben om er een betaalde activiteit uit te oefenen en er nu wonen;
 • Diploma hoger middelbaar onderwijs;
 • Het Frans uitstekend beheersen (inclusief schriftelijk);
 • Het Nederlands of Engels uitstekend beheersen (inclusief schriftelijk);
 • Betrouwbaar zijn, de hoogste normen van beroepsethiek respecteren, waaronder vertrouwelijkheid en integriteit; elke vorm van partijdigheid vermijden;
 • De verschillende basisprogramma’s van een computer beheersen en snel leren hoe u nieuwe computerprogramma's gebruikt;
 • Een gevoel voor organisatie hebben, op een gestructureerde manier werken en zich snel aanpassen aan veranderingen, inclusief het willen uitvoeren van andere consulaire administratieve taken op het Consulaat-Generaal;
 • Houden van het contact met het publiek, in alle omstandigheden hoffelijkheid en professionaliteit tonen aan de gebruikers van de dienst;
 • Stressbestendig zijn, om de dagelijkse contacten met de gebruikers van de dienst kalm en geduldig te beheren;
 • Ruimdenkend zijn en graag werken in een multiculturele omgeving;
 • Stipt zijn;
 • In teamverband kunnen werken.

Zijn troeven:

 • meer dan 6 maanden professionele ervaring hebben als administratief medewerker
  • binnen een internationale organisatie.
  • aan het loket met klanten.
  • op het gebied van boekhouding/beheer van het personeel.
 • Een andere officiële taal van de EU of een nationale taal van de DRC kennen.
 • Kennis van de voorschriften en procedures met betrekking tot visa / consulaire zaken.

Indiening van kandidaturen:

Uitsluitend elektronisch: stuur uw CV + motivatiebrief naar Kinshasa@diplobel.fed.be in een e-mail die als titel draagt "(uw) NAAM POSTNOM Voornaam - Administratief medewerker / Ambassade van België".

Aanvragen moeten uiterlijk op dinsdag 11 februari 2020 om 23:59 uur worden ingediend.

Helaas kunnen we niet alle e-mails beantwoorden. Enkel indien uw kandidatuur overwogen wordt, zal u gecontacteerd worden voor een schriftelijke test / interview.

De functie staat open voor iedereen. Het Consulaat-Generaal voert een beleid van diversiteit, non-discriminatie en gelijke kansen. Voor mensen met een handicap kunnen redelijke aanpassingen aangebracht worden aan de selectieprocedure.