Defensie

  1. Last updated on

De missies van de Defensieattaché

Als hoofd van de Belgische militaire missie vertegenwoordigt hij de Chef van Defensie (CHOD) en de hoogste Defensie-autoriteiten binnen de diplomatieke missie, alsook bij de militaire autoriteiten van de Democratische Republiek Congo.

Naast de Belgische militaire vertegenwoordiging in de Democratische Republiek Congo, is de Defensieattaché ook geaccrediteerd voor de Republiek Congo, Gabon en Angola.

Hij oefent zijn rol van adviseur en deskundige van de Ambassadeur in defensieaangelegenheden uit door bijstand te verlenen bij crisispreventie en -beheer. Hij bevordert en bezielt de bilaterale militaire betrekkingen en stuurt partnerschapsacties op defensiegebied.

Na een bevriezing van de bilaterale betrekkingen tussen beide defensies, werden de samenwerkingsbesprekingen in 2019 hervat. Sindsdien zijn er enkele nieuwe initiatieven op het gebied van opleiding en advies/coaching opgestart. Hoewel de Covid-19-crisis de realisatie van deze projecten enigszins heeft vertraagd, zullen Congolese militairen vanaf het academiejaar 2020-2021 opnieuw deelnemen aan opleidingen van middellange termijn in militaire academies in België.


Contactgegevens

Etienne SCHMITZ  
Kolonel – Defensieattaché

Secretariaat: +243 (0)848018109
atd27@mil.be

De militaire missie heeft haar kantoren op de Belgische ambassade in Kinshasa Gombe.