Een eensluidend afschrift van uw Congolese (geboorte-) akte

  1. Last updated on

Een consulaat kan u enkel een recent, eensluidend afschrift afleveren van:

  • een akte die door het consulaat werd opgesteld en waarvan het origineel bewaard wordt in haar registers van de burgerlijke stand;
  • een akte die (door eender welk consulaat of Belgische gemeente werd opgesteld en die) overgeschreven is in de Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand (DABS). 

Soms bevatten de administratieve dossiers van onze Belgen een fotokopie van een oud uittreksel van een akte. In dat geval kunnen wij u een scan bezorgen van die kopie, zodat u gerichter uw origineel kan aanvragen op de juiste plaats. Maar die scan is geen recent eensluidend uittreksel zoals dat vaak gevraagd wordt door de gemeenten in België waar u een nieuwe démarche moet ondernemen.


Enkele tips:

1. Sommige Belgen (of hun ouders) die in Congo geboren zijn, lieten hun geboorteakte overschrijven in het register van het Ministerie van Buitenlandse zaken. Die archieven zijn overgedragen aan de Stad Brussel (1000). U kan hen een mail sturen met alle details waar u weet van heeft (bvb het nummer waaronder uw akte neergelegd is) op actesspf-fodakten@brucity.be. Dit duurt ongeveer twee weken.

2. Sommige Belgen (of hun ouders) lieten hun buitenlandse geboorteakte overschrijven in de registers burgerlijke stand van een Belgische gemeente. Indien dat het geval is, dan kan u in die gemeente een recent uittreksel van uw akte vragen.

3. Indien u getrouwd bent, dan heeft u wellicht uw geboorteakte moeten voorleggen aan de (Belgische) gemeente waar het huwelijk voltrokken is. Misschien hebben zij nog een kopie in hun archief zitten? Opgelet, wellicht kan die gemeente geen recent uittreksel bezorgen, enkel een kopie van uw toenmalig uittreksel van geboorteakte.  

4. Indien deze drie “Belgische” oplossingen niets opleveren, dan moet u aan de gemeente in Congo die uw geboorteakte opgesteld heeft, een recent integraal afschrift vragen (“copie certifiée conforme”).  

5. Het komt voor dat de akte verdwenen/vernietigd is. Dan moet u een nieuwe geboorteakte laten opstellen volgens de wettelijke procedure die de Code de la Famille daarvoor voorziet.

  • U kan die démarches laten uitvoeren door een advocaat (de consulaten kunnen u een lijst met enkele advocaten bezorgen. De keuze komt u toe.) indien u geen vrienden of familie heeft waar de akte opgemaakt is, of als de akte niet langer bestaat en er conform de wetgeving een nieuwe opgesteld moet worden.
  • De consulaten doen dit niet voor u.
  • U kan een derde persoon die akte voor u laten legaliseren op de ambassade (indien u de akte vervolgens moet voorleggen aan de Belgische gemeente).
  • Lees ook even alle informatie over het legaliseren en het geven van een volmacht aan iemand.
  • Lees hier alle informatie over het bekomen van een akte van de burgerlijke stand.

6. Tot slot, en voor de volledigheid, indien de bovenstaande pistes niets opleveren, informeren we u ook dat een advocaat in België voor het Belgische vredegerecht kan proberen om een Belgische Akte van Bekendheid te verkrijgen, die vervolgens door het Hof van eerste Aanleg gehomologeerd moet worden (art. 70-72 Burgerlijk Wetboek). Enkel een advocaat in België kan u hierover correct informeren.