Consulaire attesten

 1. Last updated on

Een consulair attest nodig?

U kan verschillende attesten zelf gratis downloaden via de applicatie Mijn Dossier

Als u een van de volgende certificaten aan een Belgische administratieve overheid of een Belgische socialezekerheidsinstelling moet voorleggen:

 • Attest van burgerlijke staat
 • Attest van gezinssamenstelling
 • Attest van inschrijving
 • Attest van nationaliteit
 • Attest van woonplaats
 • Attest van woonplaats met historiek

en uw e-id geactiveerd is, kunt u het certificaat online aanvragen bij e-consul, het elektronisch loket voor Belgen in het buitenland.

Als u een van deze attesten in een andere context moet overleggen, of als u geen geactiveerd e-id hebt, volg dan de onderstaande procedure.

Belgen ingeschreven op post kunnen een consulair attest vragen voor hun administratieve noden. Om een consulair attest te bekomen, gelieve het aanvraagformulier (DOCX, 31.83 KB) in te vullen en ons te bezorgen tijdens een afspraak aan het loket. Een attest kost 20 euro.

Levensbewijzen, die door de posten moeten gevalideerd worden, kunnen opgeladen worden, samen met de bewijsstukken die hiervoor moeten voorgelegd worden. Geen enkele consulaire post geeft een levensbewijs af. Enkel het voorgedrukt formulier door de bevoegde instelling verstrekt, wordt in aanmerking genomen.

De aanvrager is Belg al dan niet ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters. Niet Belgen worden doorverwezen naar de lokale autoriteiten of hun eigen vertegenwoordiging.

 • Voor niet ingeschreven Belgen 
  • Zowel de consulaire beroepspost als de ereconsulaire bevestigt enkel en alleen het in leven zijn.
    
 • Voor ingeschreven Belgen
  • de consulaire beroepspost bevestigt de volledige inhoud nadat werd nagegaan of de gegevens in de consulaire bevolkingsregisters daarmee overeenstemmen.
  • de ereconsulaire post bevestigt enkel en alleen het in leven zijn

Betrokkene moet zich persoonlijk bij de consulaire post aanbieden en een identiteitsbewijs voorleggen.

Kan de betrokkene zich om praktische redenen niet naar de consulaire post verplaatsen (ziekte, gevorderde leeftijd, verre afstand, …), dan kan de verklaring slechts aangebracht worden op basis van een medisch getuigschrift en geldig identiteitsbewijs (met foto) of op basis van foto met recente krant en een geldig identiteitsbewijs waaruit blijkt dat de betrokkene nog in leven is.
In dit geval neemt de verklaring de datum over van het medisch getuigschrift of datum publicatie krant.

Het gebruik van andere middelen waarbij met zekerheid kan vastgesteld worden dat een persoon leeft is eveneens aanvaardbaar.

Deze dienstverlening is gratis.