Afstamming en nationaliteit

  1. Last updated on

Afstamming

Hoe wordt de afstamming in Belgisch recht vastgesteld? Wanneer is een erkenning nodig?

U vindt alle nuttige informatie op de website van de FOD Buitenlandse Zaken


Belgische nationaliteit

Is mijn kind Belg bij geboorte? Moet ik aan mijn kind de Belgische nationaliteit toekennen na de geboorte?

U vindt alle nuttige informatie op de website van de FOD Buitenlandse Zaken


Vragen?

Bent u Belg ingeschreven op post? Contacteer uw post van inschrijving in Kinshasa of Lubumbashi.

Bent u Belg ingeschreven in België? Contacteer uw gemeente van inschrijving in België. De rol van de post zal zich beperkten tot de legalisatie van documenten.

Bent u vreemdeling en hebt u een vraag over afstamming? Contacteer de post in Kinshasa of Lubumbashi met zoveel mogelijk informatie en bij voorkeur akten van burgerlijke stand.


Bent u op zoek naar uw biologische ouder?

Bent u een kind geboren uit een relatie van een Belgische en Afrikaanse ouder en bent u op zoek naar uw ouder? De Belgische Ambassade en het Consulaat-Generaal bieden u alle mogelijke medewerking om uw biologische ouder te identificeren:

  • Contacteer de post in Kinshasa of Lubumbashi met zoveel mogelijk informatie (naam, voornaam, geboortedatum van de Belg).
  • Volgende documenten zijn bijzonder nuttig om u te helpen: uw geboorteakte; een erkenningsakte door de Belgische ouder voor u; een huwelijksakte van uw ouders; identiteitsdocumenten of paspoorten van de Belg. Bezorg ons een kopie indien u deze documenten bezit.
  • Heeft u geen kopie van uw geboorteakte of erkenningsakte, maar bent u zeker dat er een opgesteld geweest is? Soms werden Congolese akten neergelegd in de archieven van het Ministerie van Buitenlandse zaken in Brussel. Die archieven zijn overgedragen aan de Stad Brussel. Informeer bij actesspf-fodakten@brucity.be of uw akte neergelegd is, en vraag een afschrift dat u ons vervolgens bezorgt.   
  • Als wij op basis van de informatie en documenten die u ons bezorgt, en de informatie waartoe wij toegang hebben, de Belg kunnen identificeren, dan helpen wij u om hem/haar te contacteren: we vragen u om een brief aan de Belg te schrijven en deze in een gesloten omslag te steken. De Ambassade zal die omslag dan verzenden naar het adres van de Belg, zodat hij/zij weet dat u contact zoekt. Zorg dat uw brief uw contactgegevens bevat zodat hij/zij u vervolgens rechtstreeks kan contacteren.


Uw biologische ouder weigert u te erkennen?

Op grond van artikel 322 van het Burgerlijk wetboek kan u in sommige gevallen het vaderschap laten vaststellen bij vonnis, uitgesproken door de familierechtbank in België. De Ambassade en het Consulaat-Generaal zijn niet gemachtigd om tussen te komen in deze procedure. Raadpleeg een advocaat indien u juridische bijstand nodig heeft.


Bent u de biologische ouder van een buitenechtelijk kind in Congo en wil u het (volwassen) kind erkennen

  • U kan altijd een erkenning aanvragen, zelfs indien uw kind al meerderjarig is. Afhankelijk van de leeftijd van het kind, moeten de moeder en/of het kind instemmen met uw erkenning.
  • Wil u als ouder ook uw Belgische nationaliteit doorgeven, dan moet u die erkenning wel doen voor het kind 5 jaar wordt (indien u zelf in het buitenland geboren bent ) of voor het kind 18 jaar wordt (indien u zelf geboren bent in België of in D.R. Congo voor 30 juni 1960 of in Rwanda voor 1 juli 1962 of in Burundi voor 1 juli 1962). 
  • Contacteer uw gemeente van inschrijving of de Ambassade in Kinshasa of het Consulaat-generaal in Lubumbashi zodat wij u kunnen informeren en helpen.